Vårt første nyhetsbrev

Kjære medlem av Høysensitiv Norge!

Takk for at du er med i vår spede begynnelse! Vi håper at vi sammen skal få til noe verdifullt. Her er et lite første nyhetsbrev som skal gi et innblikk i Høysensitiv Norges første semester.
Vi har per nå drøyt 50 medlemmer i alderen 26-62. Noen ønsker å treffe andre høysensitive, andre jobber med høysensitivitet og ønsker et fagmiljø å spille på lag med. Vi befinner oss på ulike kanter av landet, så vi kan med fordel vokse oss større! Det skal og vil vi. Fortsett å lese «Vårt første nyhetsbrev»

Sensitive skolebarn

Av Lian Kirksæther

Tenk deg at i de fleste skoler i vårt langstrakte land er det ca. 25 elever i hver eneste klasse.
Av de 25 elevene er det ca. 5 sensitive barn i hver klasse, og til sammen blir det ganske så mange
sensitive barn.

Men i hver klasse er det også 20 ikke sensitive barn, og skolen er hovedsakelig tilrettelagt for dem. Mange av de sensitive barna vil oppleve skoledagen som overstimulerende, og at det stadig skjer mye rundt dem. Fortsett å lese «Sensitive skolebarn»

Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?

Av Eva Steinkjer

MIB er en organisasjon og et rekrutteringstiltak for å få flere menn inn i ulike roller i barnehagen. Begrunnelsen er likestilling, bedre arbeidsmiljø, samt at det er bra for barna, især guttene, med mannlige rollemodeller (Friis 2006). Men hvilke rollemodeller snakker vi om? For hvilke formål er likestilling og fokus på kjønn viktig? Statusrapporten ”Hvem skal trøste knøttet – hvem skal endre mønsteret?” (Udir 30/2014) stiller spørsmålet om det er større fokus på likestilling mellom kjønn med en høyere andel menn i barnehagen. Målet synes å være likeverd og likebehandling uavhengig av kjønn, med lik behandling av gutter og jenter i hverdagslivet. Den siste tida har debatten handlet om fargen rosa (Altaposten 24.01.2015). Med overskriften ”Frykter gutter i kjoler skal bli homo” er det mulig å flytte debatten fra ytre kjennetegn og væremåter til indre følelsesliv. Fortsett å lese «Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?»

Sterke sensitive ledere og rådgivere

Av Runar Heggen 

Ekstrovert og handlingsorientert er ofte etterspurte egenskaper blant ledere og det er meget sjeldent vi leser stillingsannonser hvor det er ønskelig med karaktertrekk som introverte og sensitiv. Det er synd idet historien viser at mange meget dyktige ledere har hatt nettopp denne unike kombinasjonen. Ledere med en indre ro og evne til både å se sine medarbeidere, empati og en sterk intuisjon samt kreativitet til å finne løsninger de fleste andre ikke ser.

På mange måter lever vi i en aggressiv verden. Det er kriger mellom land, handelskriger, selskaper som erobrer verden, store forskjeller mellom rik og fattig, dominante ledere og sterke hierarkier basert på stram kontroll. I Norden har vi et mer likestilt og tillitsbasert samfunn, men likevel kan vi merke mye av de samme holdninger og forventninger til ledere som «krigere, jegere og handlingsorienterte erobrere». Det motsatte av tillit er i mange tilfeller sterk kontroll som passer godt for den autoritære leder. Det triste er at vi raskt får et skjevt samfunn hvor alle rundt «herskeren» blir underdanige og usikre. Fortsett å lese «Sterke sensitive ledere og rådgivere»

Er du helt sensitiv eller?

Av Sissel Stoltenberg

Hun har en sensitiv begavelse, hun er høysensitiv og fanger opp veldig mye. Alle stemninger og inntrykk –  hun grubler mye over mye som blir sagt og gjort. Hun kan kanskje virke litt fraværende og tankefull, eller motsatt, så engasjert fordi hun tar det inn med hud og hår og klarer ikke å lukke det ute.

Dagen derpå80x60

I en hektisk hverdag med mange hendelser og inntrykk, kan den som er høysensitiv (HSP) oppleve noe som utfordrende. Sensitivitet er et normalt medfødt karaktertrekk. Din ressurs som høysensitiv er en gave, men det krever at du forstår deg selv og kan bruke følsomheten på en positiv og nyttig måte. Du behandler informasjon på et dypere nivå som kan utfordre stresshormonet, derfor er det viktig å koble av og roe ned.

REFLEKSJON: Hvordan kan du bruke din sensitivitet på en positiv og nyttig måte? Fortsett å lese «Er du helt sensitiv eller?»

Selvutvikling, veiledning og terapi for mennesker med høy sensitivitet

Av Eva Steinkjer

Er det slik at selvutvikling og terapi er nødvendig for alle mennesker med høy sensitivitet?

-Ikke nødvendigvis. Men gjerne.

Elaine N Aron har gjennom sitt arbeide med høysensitive, funnet fem punkter som kan være nyttige for mennesker som gjenkjenner seg i dette karaktertrekket:

  1. Forståelse av hva høysensitivitet handler om.
  2. Tilpasse livet til karaktertrekket.
  3. Hele sårene fra barndommen.
  4. Møte andre høysensitive.
  5. Nyskrive sin egen historie (ut fra et friskhetsperspektiv).

Det er mulig å lese om karaktertrekket, lese hva andre deler av sine erfaringer, reflektere over seg selv på egen hånd og skrive sin egen historie uten å samarbeide med en coach eller terapeut. Men det gir mange fordeler å samarbeide med en kyndig person på tomannshånd eller i en utviklingsgruppe, tilpasset høysensitiviteten. I rapporten ”Æ e itj rar lell” forteller kursdeltakerne at det å møte andre var viktigst for dem. Det å høre at andre tenker som dem, opplever verden litt likt, å kunne kjenne kontakt med en annen på en dyp måte, kanskje uten å trenge å si så mye, kjentes godt. Det bidrar til normalisering, og gir en ny følelse av stolthet over å være seg selv, istedenfor å være nødt til å forandre seg eller tilpasse seg andres forventninger. En skolert gruppeleder/terapeut kan lede prosessen og åpne et trygt rom, slik at deltakerne kan dele mest mulig av hvem de egentlig er. Fortsett å lese «Selvutvikling, veiledning og terapi for mennesker med høy sensitivitet»

Høyensitiv i en verden full av idealmennesker

Av Lian Kirksæther

Å finne din styrke i sensitiviteten, handler ikke om å ta deg sammen og bli et idealmenneske. Det handler heller ikke om å bli hard eller å slutte å bry deg om andre.

Å bli sensitiv og sterk handler om å finne din indre styrke.

Er du annerledes?

Ved å aksepterer deg selv som høysensitiv har du allerede begynt å hente fram en indre styrke. Mange av oss har levd med tanker og følelser om at vi er annerledes, blir lett overstimulert og tar inn alt for mye av det som skjer rundt oss.

Disse tankene kan du begynne å snu på i dag.

  • Du er kanskje annerledes, men vi er jo alle forskjellige på hver vår måte.

  • Du føler deg kanskje både sensitiv og svak og at livet ditt blir vanskeligere på grunn av det. Og er det slik at du føler deg sensitiv og svak så skal du vite at du har en kraft, en indre kraft, som kanskje ligger i dvale akkurat nå.

Fortsett å lese «Høyensitiv i en verden full av idealmennesker»

Ekstrovert og høysensitiv?

Av Trude Sletteland

Er du blant dem som verken kjenner deg igjen i beskrivelsen av introvert eller ekstrovert? Da har endelig Elaine Aron kommet med en form for oppklaring, i form av en gjesteblogg i nyhetsbrevet hennes. Dette er et tema som har opptatt meg siden jeg begynte å lese om høysensitivitet, og enda mer etter Susan Cains bok Quiet var på alles lepper. Cain beskriver nemlig karatertrekket høysensitivitet, ikke introversjon.

Forsker Jacquelyn Stricklands gjesteblogg omhandler denne forvirringen. Hun er selv høysensitiv ekstrovert, og hennes mann er ikke-sensitiv introvert. Hun kjenner ikke mannen igjen i Cains beskrivelse av introversjon, men hun finner seg selv. Det samme har jeg også gjort, til tross for at jeg helt åpenbart er ekstrovert. Fortsett å lese «Ekstrovert og høysensitiv?»