Kreativitet

IMG_1424.JPGKreativitet er et atskillig mer sexy tema å forske på enn høysensitivitet. Alle vet at vi trenger kreativitet for å komme på ny teknologi, nye måter å føre verden fremover på, nye impulser. Derfor har det vært trendy i USA å forske på kreativitet.

En større forskning har vist at den kreative hjernen er svært åpen for inntrykk. Den makter ikke holde informasjon unna, så den blir fylt av en kaotisk mengde informasjon.  Denne beskrivelsen passer godt på det man har observert ved fMri-skanninger av høysensitive hjerner. Er kreativitet og høysensitivitet to sider av samme sak? Hit har ikke forskningen kommet enda, men det er åpenbart at her er en sammenheng.

Derfor samler vi her på forskning på kreativitet. Den kaotiske hjernen som tar inn for mye informasjon, slites fortere, men finner nye løsninger som de ryddigere hjernene ikke ser. Derfor trenger vi disse hjernene også.

Akkurat som menneskeheten faktisk trenger de høysensitive menneskene til å se det som ikke er åpenbart for dem som ikke tar inn like mye.

Scott Barry Kaufman samleside

Creativity and brain structure

Creativity and sensory gating

Default and Executive Network Coupling Supports Creative Idea Production