Skandinavisk forskning

Også i Skandinavia forskes det på høysensitivitet, i fagterminologien også kalt sensory processing sensivity.

Det etterlyses stadig forskning på høysensitivitet, så vi tar med master- og bacheloroppgaver i denne oversikten.

Hedda Bratholm Wyllers forskning på forholdet mellom høysensitivitet, reakivitet og respons er publisert i Scandinavian Psychology.

 

Masteroppgaver

Pia Marie Steiner:
Skoleerfaringers betydning for selvoppfatningen til særlig sensitive barn

Eirin Pedersen:
Høysensitive elever og tiltak for å unngå overstimulering i klasserommet. Hvordan kan læreren tilrettelegge for at elever med et høysensitivt personlighetstrekk skal unngå å bli overstimulert i klasserommet?

Asta Marie Baranauskas:
“Når man har behov for hjelp” 
En kvalitativ undersøkelse om høysensitives erfaringer med velferdstjenester

 

Tips oss om flere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *