Medlem

Medlemskap i Høysensitiv Norge er nesten gratis. 

IMG_4795-001.JPG

Medlemskap gjør deg til del av et nettverk som omhandler høysensitivitet. Du får tilgang til og kan dele informasjon og inspirasjon.

Som medlem kan du bidra til at kunnskap om karaktertrekket spres. Du bidrar nemlig til at vi finnes!

Som medlem kan du være så aktiv i nettverket som du selv ønsker.

Du kan bidra til oppmerksomhet rundt bøker og artikler, og selv skrive anmeldelse av bøker du liker.

Grunnen til at du som medlem må betale en liten sum, er at det fungerer som  dokumentasjon for at du (fortsatt) er medlem. Du vil motta nyheter, kalles inn til årsmøter og få informasjon om hva som skjer så lenge du er aktivt medlem, og regnes med dersom vi søker midler til aktiviteter.

Høysensitiv Norge vil kunne markedsføre alle kurs, workshops og foredrag som holdes, og som medlem må du gjerne rapportere derfra. Informasjonsdeling kan være til  inspirasjon for andre som også vil skape aktivitet. Medlemmer rapporterer selv inn aktivitet, og styret vil videreformidle. 

Åpne møter, walk and talk, andre samlinger, annonseres på våre facebooksider og andre kanaler.

Artikler kan skrives i organisasjonens navn, men må da godkjennes av styret i forkant.

Vi vil også dele artikler som skrives av medlemmer og andre.

Som medlem kan man holde kurs i organsisasjonens navn, mot et vederlag:

  • Egne kurs som er godkjent av organsisasjonen, kan bære organisasjonens navn. Pris: 5 % av inntekter på kursene når inntektene overskrider 2000,- av overskudd (husleie ol unntatt)
  • Organisasjonens egne kurs: pris: 25 %. Kursholder mottar en fil, og besørger selv utskrift. Overskuddet går til organisasjonens drift.

Du anses som medlem når du har betalt inn kr 200,- til Høysensitiv Norge, (kontonr:3633 60 52488) men vi trenger følgende informasjon om deg for å følge opp ditt medlemskap:

Bli medlem!