Eirin Pedersen

https://munin.uit.no/handle/10037/16131

Eirin har en bakgrunn som assistent på barneskolen og ved en barnebolig, miljøterapeut i rus- og psykiatrien, barnevernskonsulent og jobber i dag som spesialpedagog ved en barneskole. Det er mye som viser at Eirin liker å jobbe med mennesker og da spesielt de som har ulike utfordringer i livet. For Eirin startet det hele i 2015 da hun fikk boken til Elaine Aron særlig sensitiv lagt i hånden. Da leste hun om seg selv og mange puslebrikker om egen personlighet ga endelig mening. Eirin har i vel 5 år vært svært interessert i det høysensitive fagfeltet, og under sin utdanning i spesialpedagogikk ved UiT skrev hun både bacheloroppgaven med problemstillingen Hvordan kan spesialpedagogen tilrettelegge for høysensitive elever i klasserommet? og masteren Hvordan kan læreren tilrettelegge for at elever med et høysensitivt personlighetstrekk skal unngå å bli overstimulert i klasserommet? Interessen startet for alvor og søken etter mer kunnskap gjorde at dette fagfeltet ble Eirin sin hjertesak- og da spesielt det å se den høysensitive eleven i klasserommet. Selv om Eirin går mer mot det å være en høysensitiv ekstrovert, kjenner hun ofte at overstimuleringen kommer i løpet av en uke og hun har behov for en pause i eget selskap. Hovedfokus: Å få lærere til å se den høysensitive eleven i klasserommet.

Tlf: 95133256 Epost: eirin_peders@hotmail.com