Selvutvikling, veiledning og terapi for mennesker med høy sensitivitet

Av Eva Steinkjer

Er det slik at selvutvikling og terapi er nødvendig for alle mennesker med høy sensitivitet?

-Ikke nødvendigvis. Men gjerne.

Elaine N Aron har gjennom sitt arbeide med høysensitive, funnet fem punkter som kan være nyttige for mennesker som gjenkjenner seg i dette karaktertrekket:

  1. Forståelse av hva høysensitivitet handler om.
  2. Tilpasse livet til karaktertrekket.
  3. Hele sårene fra barndommen.
  4. Møte andre høysensitive.
  5. Nyskrive sin egen historie (ut fra et friskhetsperspektiv).

Det er mulig å lese om karaktertrekket, lese hva andre deler av sine erfaringer, reflektere over seg selv på egen hånd og skrive sin egen historie uten å samarbeide med en coach eller terapeut. Men det gir mange fordeler å samarbeide med en kyndig person på tomannshånd eller i en utviklingsgruppe, tilpasset høysensitiviteten. I rapporten ”Æ e itj rar lell” forteller kursdeltakerne at det å møte andre var viktigst for dem. Det å høre at andre tenker som dem, opplever verden litt likt, å kunne kjenne kontakt med en annen på en dyp måte, kanskje uten å trenge å si så mye, kjentes godt. Det bidrar til normalisering, og gir en ny følelse av stolthet over å være seg selv, istedenfor å være nødt til å forandre seg eller tilpasse seg andres forventninger. En skolert gruppeleder/terapeut kan lede prosessen og åpne et trygt rom, slik at deltakerne kan dele mest mulig av hvem de egentlig er. Fortsett å lese «Selvutvikling, veiledning og terapi for mennesker med høy sensitivitet»

Høyensitiv i en verden full av idealmennesker

Av Lian Kirksæther

Å finne din styrke i sensitiviteten, handler ikke om å ta deg sammen og bli et idealmenneske. Det handler heller ikke om å bli hard eller å slutte å bry deg om andre.

Å bli sensitiv og sterk handler om å finne din indre styrke.

Er du annerledes?

Ved å aksepterer deg selv som høysensitiv har du allerede begynt å hente fram en indre styrke. Mange av oss har levd med tanker og følelser om at vi er annerledes, blir lett overstimulert og tar inn alt for mye av det som skjer rundt oss.

Disse tankene kan du begynne å snu på i dag.

  • Du er kanskje annerledes, men vi er jo alle forskjellige på hver vår måte.

  • Du føler deg kanskje både sensitiv og svak og at livet ditt blir vanskeligere på grunn av det. Og er det slik at du føler deg sensitiv og svak så skal du vite at du har en kraft, en indre kraft, som kanskje ligger i dvale akkurat nå.

Fortsett å lese «Høyensitiv i en verden full av idealmennesker»

Ekstrovert og høysensitiv?

Av Trude Sletteland

Er du blant dem som verken kjenner deg igjen i beskrivelsen av introvert eller ekstrovert? Da har endelig Elaine Aron kommet med en form for oppklaring, i form av en gjesteblogg i nyhetsbrevet hennes. Dette er et tema som har opptatt meg siden jeg begynte å lese om høysensitivitet, og enda mer etter Susan Cains bok Quiet var på alles lepper. Cain beskriver nemlig karatertrekket høysensitivitet, ikke introversjon.

Forsker Jacquelyn Stricklands gjesteblogg omhandler denne forvirringen. Hun er selv høysensitiv ekstrovert, og hennes mann er ikke-sensitiv introvert. Hun kjenner ikke mannen igjen i Cains beskrivelse av introversjon, men hun finner seg selv. Det samme har jeg også gjort, til tross for at jeg helt åpenbart er ekstrovert. Fortsett å lese «Ekstrovert og høysensitiv?»