Måned: juni 2019

  • Utbrenthet blir diagnose – godt nytt for høysensitive?

    Forfatter:  Trude Sletteland Verdens helseorganisasjon har nå gitt utbrenthet en diagnosekode. Det burde være godt nytt for høysensitive, og som konsekvens burde helsepersonell og NAV burde fatte mye interesse for høysenstivitet. Høysensitivitet kjennetegnes ved at man har et sterkere sensorisk apparat, som bearbeides ved kraftigere kognitiv prosessering, som igjen fører til kraftigere emosjonell reaktivitet. Den kraftigere…