Måned: juli 2020

  • Alternativ behandling bør fortsatt ha fritak for moms

    Regjeringen har foreslått å fjerne momsfritaket for alternativ behandling. Det virker ikke særlig gjennomtenkt. Skrevet av Trude Sletteland på vegne av Høysensitiv Norge Alternative behandlere er alle som driver behandling utenfor det vi kaller skolemedisinen. Når de fjerner momsfritaket for alle, vil de gjøre alle alternative behandlere svært mye dårligere i stand til å utføre…