Hvor er de høysensitive psykologene?

Av Trude Sletteland

Trude Sletteland

Som mangeårig høysensitivveileder og -coach får jeg stadig spørsmål om psykologer med kompetanse på høysensitivitet. De etterlyser bedre forståelse for karaktertrekket hos behandlere og føler at de ikke får den hjelpen de mener de trenger. Det er mulig at de kan finne den andre steder enn i psykologitjenesten, men jeg skulle ønske at denne debatten blir tatt i større grad blant psykologer likevel. Det sies at at så mange som 50% av dem som oppsøker psykolog er høysensitive, og all erfaring og forskning viser at nettopp aksept for karaktertrekket er en god inngangsport til god behandling. Fortsett å lese «Hvor er de høysensitive psykologene?»