Sensitive skolebarn

Av Lian Kirksæther

Tenk deg at i de fleste skoler i vårt langstrakte land er det ca. 25 elever i hver eneste klasse.
Av de 25 elevene er det ca. 5 sensitive barn i hver klasse, og til sammen blir det ganske så mange
sensitive barn.

Men i hver klasse er det også 20 ikke sensitive barn, og skolen er hovedsakelig tilrettelagt for dem. Mange av de sensitive barna vil oppleve skoledagen som overstimulerende, og at det stadig skjer mye rundt dem. Fortsett å lese «Sensitive skolebarn»

Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?

Av Eva Steinkjer

MIB er en organisasjon og et rekrutteringstiltak for å få flere menn inn i ulike roller i barnehagen. Begrunnelsen er likestilling, bedre arbeidsmiljø, samt at det er bra for barna, især guttene, med mannlige rollemodeller (Friis 2006). Men hvilke rollemodeller snakker vi om? For hvilke formål er likestilling og fokus på kjønn viktig? Statusrapporten ”Hvem skal trøste knøttet – hvem skal endre mønsteret?” (Udir 30/2014) stiller spørsmålet om det er større fokus på likestilling mellom kjønn med en høyere andel menn i barnehagen. Målet synes å være likeverd og likebehandling uavhengig av kjønn, med lik behandling av gutter og jenter i hverdagslivet. Den siste tida har debatten handlet om fargen rosa (Altaposten 24.01.2015). Med overskriften ”Frykter gutter i kjoler skal bli homo” er det mulig å flytte debatten fra ytre kjennetegn og væremåter til indre følelsesliv. Fortsett å lese «Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?»

Sterke sensitive ledere og rådgivere

Av Runar Heggen 

Ekstrovert og handlingsorientert er ofte etterspurte egenskaper blant ledere og det er meget sjeldent vi leser stillingsannonser hvor det er ønskelig med karaktertrekk som introverte og sensitiv. Det er synd idet historien viser at mange meget dyktige ledere har hatt nettopp denne unike kombinasjonen. Ledere med en indre ro og evne til både å se sine medarbeidere, empati og en sterk intuisjon samt kreativitet til å finne løsninger de fleste andre ikke ser.

På mange måter lever vi i en aggressiv verden. Det er kriger mellom land, handelskriger, selskaper som erobrer verden, store forskjeller mellom rik og fattig, dominante ledere og sterke hierarkier basert på stram kontroll. I Norden har vi et mer likestilt og tillitsbasert samfunn, men likevel kan vi merke mye av de samme holdninger og forventninger til ledere som «krigere, jegere og handlingsorienterte erobrere». Det motsatte av tillit er i mange tilfeller sterk kontroll som passer godt for den autoritære leder. Det triste er at vi raskt får et skjevt samfunn hvor alle rundt «herskeren» blir underdanige og usikre. Fortsett å lese «Sterke sensitive ledere og rådgivere»