Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?

Av Eva Steinkjer

MIB er en organisasjon og et rekrutteringstiltak for å få flere menn inn i ulike roller i barnehagen. Begrunnelsen er likestilling, bedre arbeidsmiljø, samt at det er bra for barna, især guttene, med mannlige rollemodeller (Friis 2006). Men hvilke rollemodeller snakker vi om? For hvilke formål er likestilling og fokus på kjønn viktig? Statusrapporten ”Hvem skal trøste knøttet – hvem skal endre mønsteret?” (Udir 30/2014) stiller spørsmålet om det er større fokus på likestilling mellom kjønn med en høyere andel menn i barnehagen. Målet synes å være likeverd og likebehandling uavhengig av kjønn, med lik behandling av gutter og jenter i hverdagslivet. Den siste tida har debatten handlet om fargen rosa (Altaposten 24.01.2015). Med overskriften ”Frykter gutter i kjoler skal bli homo” er det mulig å flytte debatten fra ytre kjennetegn og væremåter til indre følelsesliv.

Ted Zeff, amerikansk psykolog, forsker og forfatter, støtter seg til nyere temperamentsforskning (Aron 2013). Han foreslår i boka ”Raise an Emotionally Healthy Boy ” hvordan foreldre kan redde sin sønn fra den voldelige delen av guttekulturen (Zeff 2013). Lise August, dansk psykolog, har siden 2001 spesialisert seg på det særlig sensitive karaktertrekket. Dette er medfødt hos ett av fem barn, og det er likt fordelt mellom kjønnene: ”Pass godt på din sensitive dreng. Hvis du forstår ham og støtter ham rigtigt, blir han en stor menneskekender med store lederevner. Presser du ham til fodbold og slåskampe, risikerer han derimod at få et lavt selvværd.”

I artikkelen ”Sensitive Men Can Save The Planet” diskuterer Zeff samfunnets forventninger til gutter. Han mener at gutter i ung alder lærer å agere tøff og undertrykke alle følelsene, bortsett fra sinne. Gutter som ikke passer inn i ”guttekoden”, blir oftest utstøtt og ydmyket. Sensitive gutter fornekter sitt egentlige selv for å bli akseptert av jevnaldrende. Er det mulig å se på sensitiv maskulinitet som en styrke? Ted Zeff peker på at menn som fortrenger følelsene, har skapt en planet som er på randen av  katastrofe. Mange av verdens mannlige ledere styres av stridslyst istedenfor å utøve solidarisk, samarbeidende atferd. Vi er nå ved et vendepunkt: Vi kan enten fortsette på den ikke sensitive veien med krigersk atferd og risikere å ødelegge menneskeheten, Alternativt kan vi velge en ny samarbeidende tilnærming til utenriks, økonomi og miljøpolitikk. Vi må omfavne forskjellene i menneskelig erfaring, inkludert maskulin sensitivitet. Dette starter allerede i barnehagen!

 

Kilder:

Aron, Elaine N (2013).  Særlig sensitiv. La sårbarheten bli din styrke. Cappelen Damm.

Friis, Pia (2006). Temahefte om menn i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Larsen, Hanne. ”Frykter gutter i kjoler skal bli homo.” Altaposten 24.01.2015.

Zeff, Ted (2013). Raise an Emotionally Healthy Boy. Prana Publishing.

Zeff, Ted. ”Sensitive Men Can Save The Planet.” www.hspsurvival.com

Udir. ”Hvem skal trøste Knøttet -hvem kan endre mønsteret?” Rapport 30/2014

http://voresborn.dk/barn-3-8/psykologi-og-udvikling/6789-pas-godt-pa-din-sensitive-dreng

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *