Effekten av å være overveldet

Forfatter: drs. Esther Bergsma og Lian Kirksæther

Overveldende situasjoner har stor innvirkning på hvordan man yter på jobb både når det gjelder følelsesmessig velvære og sosial samhandling. En overbelastet hjerne har lite å gi, og fungerer dårlig i arbeidslivet.

I 2018 ble det gjennomført en Internasjonal undersøkelsen som omhandlet høysensitive, arbeidslivet og stress. Den ble utført av nederlandske drs. E.N. Bergsma, www.hoogsensitief.nl. Lian Kirksæther, www.liank.no var ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, samt norsk oversettelse i av studiet og bloggpostene, som disse dataene er hentet fra.

La oss si at du har en bærbar PC, med 16 GB minne. Du begynner å lagre ting på den; bilder du tok på spesielle anledninger, filmer du har lastet ned, soundbites du har hørt og ord du har skrevet. Hver eneste viktige del av livet ditt legger du til dette minnet. Noen ganger mottar du et varsel om at en viktig oppdatering er tilgjengelig, eller at du er nær å overskride lagringsplassen din. Du har ikke tid til å lese disse meldingene i livets travle hverdag, så du sletter dem bare – og en dag, uten advarsel, blir PCen plutselig treg og krasjer. Filene du lagret på den blir fullstendig slettet.

Det er nesten slik det går for en høysensitiv-hjerne. Den kan legge merke til og lagre mange subtile detaljer, og automatisk vil den behandle hver enkelt av dem på et dypt nivå slik at den kan lagre dem på riktig sted. Dessverre er det ikke noe filter for hvilken informasjon som er lagret og behandlet. Du kan heller ikke stoppe hjernen fra å behandle informasjon på et dypt nivå. Det er en innebygd mekanisme som skjer ubevisst.

Hjernen vil imidlertid bli overbelastet om man bare fortsetter å legge til mer og mer som den behandler dypt. Du vil føle at du mister kontrollen – og det har du på et vis gjort, for hjernens førsteprioritet er å blokkere eventuelle innkommende signaler og/eller unødvendige utladninger.

Av de 5500 sensitive som deltok i vår undersøkelse om høysensitive, arbeidslivet og stress, forteller 40% at de blir overveldet på jobb hver dag. For noen mennesker skjer dette til og med flere ganger om dagen.

Hva opplever folk når de blir overveldet?

Den mest nevnte klagen er «for mange tanker», ifølge 76% av de høysensitive. Når sensitive blir overveldet, sier 63% at de fleste av disse tankene er negative. Samme mengde mennesker opplever en form for selvkritikk.

Selv etter at en beslutning er tatt, fortsetter hjernen å behandle informasjon på et dypt nivå. De verbale og ikke verbale reaksjonene til nære personer vurderes som en del av avgjørelsen. Sensitive har god selvreflekterende kapasitet, men dette kan bli til selvkritikk. Og selvkritikk kan forvandles til grubling, som er en indikator på utbrenthet. Grubling påvirker også evnen til å sovne. 59% sier at de ikke kan sove godt når de føler seg overveldet. Søvnmangel i dag er en viktig årsak til utbrenthet på et fysisk nivå.

Den neste på listen er utmattelse, ifølge 75%. I vår første blogg har vi allerede bemerket at utmattelse er et symptom på utbrenthet, spesielt følelsesmessig utmattelse. Irritabilitet er et aspekt av dette. 66% blir irritable når de er overveldet, 63% føler seg nede og 45% gråter lettere.

Den tredje store klagen er dårlig konsentrasjonsevne (68%). Å være overveldet har en dyp effekt på kognitiv ytelse. Foruten konsentrasjonsproblemer, sliter mange med å huske ting svarer 62% av de høysensitive. 42% sier at de gjør flere feil og 40% føler at de presterer dårligere.

Det fjerde symptomet har med sosial interaksjon. Så mange som 68% svarer at de ønsker å trekke seg tilbake når de er overvelde. Og 67% unngår kontakt med andre mennesker mens 55% avlyser aktiviteter når de er overveldet. Dette er en konsekvens av det innebygde systemet som blokkerer innkommende signaler. Høysensitive mottar så mange subtile, følelsesmessige signaler fra andre at de trenger å unngå kontakt for å unngå utbrudd. Bare når de føler seg balansert, kan de bruke sine kvaliteter til å vise empati, omsorg og hjelpe andre. Når de er overveldet, har de mindre tilgang på disse kvalitetene.

Forbedre arbeidsmiljøet

Overveldende situasjoner har en viktig innvirkning på (kognitiv) ytelse på jobb, følelsesmessig velvære og sosial samhandling. Dette burde være en grunn for arbeidsgivere til å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre at høysensitive kan få tilgang til og bruke sine viktige egenskaper. Vi har i tidligere artikler skrevet om at negative sosiale interaksjoner og for mange oppgaver på en gang er de viktigste årsakene til overstimulering. Dette kan endres. Mekling rettet mot organisasjonskultur og teambinding er kjent for å være effektive for produktivitet. Dette er noe sensitive arbeidstakere vil dra stor nytte av, som igjen gir positiv avkastning for arbeidsgiver.

Egenskaper
Høysenstive som ikke er overveldet har viktige egenskaper, som bedrifter kan dra nytte av. Dette er egenskaper som ikke er åpenbare for de resterende 80% av de ansatte.

På spørsmål om hvilke styrker de har, svarte 5500 høysensitive dette:

 • Empatisk                              85%
 • Troverdig                              83%
 • Ansvarsfølelse                    83%
 • Sterk intuisjon                   79%
 • God lytter                             78%
 • Åpent sinn                            76%
 • Omsorg                                 76%
 • Kreativ tenkning                70%
 • Oppmerksom på detaljer   70%
 • Ser det store bildet             69%
 • Humoristisk sans                 65%

Hva med å ha ansatte som gjør dette naturlig?
Det er verdifullt å skape et bedre arbeidsmiljø hvor høysensitive kan fungere optimalt. Sensitive har en styrke og viktige egenskaper, som er verdifulle i arbeidslivet både for bedrifter og organisasjoner.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *