Sommersamtale mellom Lian og Trude

Vi tar sommerferie, og tenker litt høyt rundt det med ferie. Del gjerne, eller abonner på vår youtubekanal! Jo flere som deler og liker, jo flere får lære om karaktertrekket.

Høysensitive må gå foran!

Flere og flere sliter i samfunnet vårt. Høysensitive sliter først, men vi sliter mindre når vi har mulighet til å gjøre noe med det. Må vi ikke da bruke våre evner til å sammen snu denne utviklingen som vi reagerer på? I de ti årene som har gått siden vi fikk fokus på høysensitivitet, har det vært liten utvikling i måten karaktertrekket fremstilles. Mye har vært sagt om hva vi må unngå, men lite har vært sagt om hvilken funksjon vi har i samfunnet. Å passivisere høysensitive er jo det motsatte av det kloden trenger! Akkurat nå virker det mer prekært enn noensinne at vi høysensitive mobiliserer. Økende fattigdom, krig, global oppvarming, ymse epidemier som ensomhet og Covid, et arbeidsliv på villspor og en skole som er stadig mer stressende. Hvem reagerer først? Jo, vi høysensitive! Hvorfor? Fordi at det er meningen! Over 100 dyrearter har beviselig den samme fordelingen av høy-, lav- og normalsensitive. Det er åpenbart artens overlevelsesinstinkt. Så når vi reagerer, er det meningen vi skal si fra. Akkurat dét er vanskelig for mange høysensitive, men står vi sammen om det, kan vi bli krutt. Krutt å regne med. Krutt som får til forandring. Jeg mener at tiden er inne nå.

Høysensitive er de første til å merke at noe er galt. Men vi er også utstyrt med den kreative egenskapen som skal til for å foreslå endringer. I stedet for å si det til TVen eller ektefellen, kan vi skape en plattform hvor vi tenker høyt, sammen. Hva om året 2023 blir starten på dette? Året da høysensitivitet blir synonymt med løsningsorientering, dyp forståelse, visdom og handling? Året da vi tar eierskap til de virkelig gode sidene av karaktertrekket og løfter hverandre sterke og gode? Mange av oss har prøvd lenge å komme til orde, og merker at det er tungt. Det er en vegg der ute som ikke er interessert. Vi har måttet formulere oss på andres premisser for å nå ut. Men da når vi faktisk ikke ut med budskapet vårt. Denne erfaringen har vært nyttig, for nå vet vi at vi må finne på noe annet.

Store høysensitive miljøer i verden viser at høysensitive har godt av hverandre. Vi finner styrke i hverandre. Vi kan lære hverandre hva våre store ressurser egentlig er, og støtte hverandre i å stå støtt i dem. Da kan vi kollektivt bli de hjelperne for samfunnet som samfunnet faktisk desperat trenger. Å hjelpe er så mangt. Det er alt fra å stå frem og ta oppmerksomhet til å lytte til det og å dele. Det er å gjøre noe, det er å være til stede. Det er å gi oppmerksomhet. Altfor få skjønner verdien av å være den som lytter, den som forstår, den som «bare» deler det viktige budskapet vi alle ønsker at skal komme ut. De fleste av oss skal sikkert bare fortsette å gjøre akkurat det vi har gjort hele tiden, men vi må vite om hverandre. Vi trenger hverandre. Plattformer som aviser og Facebook virker ikke lenger. Aviser er lei, og på sosiale medier har de oppdaget hvordan tjene penger på folks trang til å dele informasjon. Det blir stadig vanskeligere å nå ut. Her kan vi alle bidra til endring ved å selv dele og spre informasjon der hvor det passer. Tenke nytt. Vi i Høysensitiv Norge vil gjerne jobbe for å skaffe til veie informasjonen og jobbe med å utnytte den som best vi kan, men vi trenger deg til å bidra til at andre får vite hva som skjer. Det tar tid å bygge opp en mobiliseringsplattform. Derfor er det aldri for tidlig å begynne. Derfor foreslår jeg: Begynn nå! Bli med og bidra til å skape et nettverk, uansett hvor mye eller lite du klarer å bidra. Ditt aller viktigste bidrag er å spre det videre. Høysensitive står best sammen.

Hvor er de høysensitive psykologene?

Av Trude Sletteland

Trude Sletteland

Som mangeårig høysensitivveileder og -coach får jeg stadig spørsmål om psykologer med kompetanse på høysensitivitet. De etterlyser bedre forståelse for karaktertrekket hos behandlere og føler at de ikke får den hjelpen de mener de trenger. Det er mulig at de kan finne den andre steder enn i psykologitjenesten, men jeg skulle ønske at denne debatten blir tatt i større grad blant psykologer likevel. Det sies at at så mange som 50% av dem som oppsøker psykolog er høysensitive, og all erfaring og forskning viser at nettopp aksept for karaktertrekket er en god inngangsport til god behandling. Fortsett å lese «Hvor er de høysensitive psykologene?»

HØYSENSITIVE BLIR LETTERE OVERSTIMULERT

Forfatter: Lian Kirksæther

Tidligere publisert i Omhelse

Alle er sensitive. Det er bare det at noen er mer sensitive enn andre, og det betyr kun at du har et mer fintfølende nervesystem.

Ut i fra forskning er ca. 15-20 % av befolkingen født høysensitive, og i Norge er vi mer enn 1 million høysensitive.

Å være høysensitiv er ikke en sykdom eller diagnose, men et medfødt karaktertrekk som å være høyre- eller venstrehendt. Fortsett å lese «HØYSENSITIVE BLIR LETTERE OVERSTIMULERT»

Høysensitive ha større behov for alenetid

Denne artikkelen sto på trykk i Helse- og livsstilsmagasinet Medium nr 6: 2020 mittmedium.no/helse-og-terapi/hoysensitive-har-storre-behov-for-stillhet-og-alenetid/

Tekst: Andreas Aubert

Høysensitive legger merke til detaljer i sterkere grad enn andre. Derfor blir de raskere overstimulert og har ofte større behov for stillhet og alenetid. Ved å respektere disse behovene og gjøre tilpasninger i egen livsstil, kan sensitiviteten gå fra å være et opplevd problem til å bli en ressurs, hevder pedagog og rådgiver Trude Sletteland, som har skrevet to bøker om temaet.

Trude Sletteland er høysenstiv og har jobbet med veiledning av høysensitive i en årrekke. Selv bor hun i båt, og på den måten kan hun vise i praksis at det er mulig å leve på en annen måte. Foto: Bastian Sletteland Sigvaldsen


Fortsett å lese «Høysensitive ha større behov for alenetid»