Høysensitiv Norge

Høysensitiv Norge er en nettverks- og kunnskapsorganisasjon for alle som er opptatt av høysensitivitet.

Vårt formål:

«Formålet er faglig fellesskap, glød og inspirasjon innen feltet høysensitivitet og nærliggende kunnskapsfelt.

Høysensitiv Norge vil bidra til nyskaping og spredning av forskningsbasert kunnskap, erfaringskompetanse og brukerperspektiv.

Fagutvikling skjer gjennom nettverksbygging, samarbeid og informasjonsdeling på sosiale plattformer og i media generelt, og spesielt via plattformen  høysensitivnorge.no.

Organisasjonen holder til i Norge.

 

cta-knapp-tipscta-knapp-tips cta-knapp-tips.jpg

Kunnskapsformidling
Hva er høysensitivitet? Hvordan påvirker det de ulike faser av livet? Hva sier forskningen? Vi viser til forskning og erfaringskompetanse.

Kontaktformidling
Formidling av kompetanse på ulike felt i Norge.

Nettverk
Knytte sammen alle som er opptatt av høysensitivitet, og de som jobber med feltet, som ønsker samarbeidspartnere, sparringspartnere og et miljø. Kort sagt gjøre miljøet sterkere.

For å melde deg inn på direkten, klikk på bildet under!

 

HØYSENSITIV NORGE – org.nr.: 921 230 605