Høysensitiv Norge

Velkommen til Høysensitiv Norge, en nettverks- og kunnskapsorganisasjon for alle som er opptatt av høysensitivitet!

Vårt formål er faglig fellesskap, glød og inspirasjon innen feltet høysensitivitet og nærliggende kunnskapsfelt.

Høysensitiv Norge vil bidra til nyskaping og spredning av forskningsbasert kunnskap, erfaringskompetanse og brukerperspektiv. Her forteller vi litt om hva som er nytt i organisasjonen:

Fagutvikling skjer gjennom nettverksbygging, samarbeid og informasjonsdeling på sosiale plattformer og i media generelt, og spesielt via høysensitivnorge.no.

Kunnskapsformidling

Hva er høysensitivitet? Hvordan påvirker det de ulike faser av livet? Hva sier forskningen? Vi viser til forskning og erfaringskompetanse.

Kontaktformidling

Vi formidler kompetanse på ulike felt i Norge.

Nettverk
Vi ønsker å knytte sammen alle som er opptatt av høysensitivitet, og de som jobber med feltet, som ønsker samarbeidspartnere, sparringspartnere og et miljø. Kort sagt gjøre miljøet sterkere.

 

 

HØYSENSITIV NORGE – org.nr.: 921 230 605