Høysensitivitet

Hva er høysensitivitet?

De fleste viser til Elaine Arons beskrivelse av karaktertrekket når de omtaler det. På fagspråket heter trekket Sensory Processing Sensitivity, og en person som har denne trekket, kalles en highly sensitive person, altså en høysensitiv person.

Karaktertrekket kjennetegnes ved at man har et sterkere sensorisk apparat, som bearbeides ved kraftigere kognitiv prosessering, som igjen fører til kraftigere emosjonell reaktivitet. Mennesker som har trekket, har trolig merket at omgivelsene ikke reagerer like mye som en selv, og har ofte opplevd å ha blitt mistrodd eller ikke forstått for sine reaksjoner. Elaine Arons forklaringsmodell har gitt mange høysensitive mennesker en knagg å henge sine erfaringer på.

Høysensitivitet kan bæres på mange måter. Det er i utgangspunktet et nøytralt karaktertrekk, verken positivt eller negativt. Det har med seg noen egenskaper som kan være både positive og negative, avhengig av hvordan man bruker livet sitt.

Det er klart at dersom man tar inn flere stimuli enn andre ved de samme opplevelsene, kan man oppleve å bli overstimulert før andre blir det. Overstimulans er en sentral del av karaktertrekket, og som hos alle andre, gjelder det å få en balanse – ikke for mye, og ikke for lite. Det er her man gjerne trenger veiledning. Høysensitive mennesker har større nytte av både kognitiv terapi og hjelp-til-selvhjelp enn andre. Årsaken til dette, ligger i selve trekket. Man tar inn flere inntrykk og bearbeider dem mer.

Høysensitivitet gir større tilgang til emosjonelle og sensoriske følelser. Det betyr at man er mer utsatt for angst og depresjon, men også for de positive følelsene. Som høysensitiv trenger man ikke ha det vanskelig, men  i dagens samfunn er det nødvendig med kunnskap for å leve et balansert nok liv til å unngå det. Vi bombarderes av inntrykk og stresser mer enn noensinne. Høysensitive merker det bedre, tidligere.

Det finnes spørreskjemaer du kan ta for å finne ut om du er høysensitiv, men høyst sannsynligvis vet du det selv. Siden det ikke er noen diagnose og ikke skal behandles, trenger du ikke en slik dokumentasjon. Derimot kan det være til stor hjelp for å få gehør for dine egne behov. Da står du sterkere i dem.

Høysensitivitet er funnet i over 100 dyrearter, og med cirka like stor prosentdel (15-20%). Det må bety at karaktertrekket er nødvendig for artens eksistens. Vi trenger mennesker og dyr som går på uten frykt, og vi trenger dem som passer på at vi unngår fare. Vi trenger flest av dem midt på treet. Derfor vil flertallet ikke kjenne seg igjen i karaktertrekket. De vil selvsagt finne igjen alle trekkene hos seg selv, men ikke i påfallende stor grad. Alle er sensitive. Det er bare graden av det som er forskjellig.