HØYSENSITIVE BLIR LETTERE OVERSTIMULERT

Forfatter: Lian Kirksæther

Tidligere publisert i Omhelse

Alle er sensitive. Det er bare det at noen er mer sensitive enn andre, og det betyr kun at du har et mer fintfølende nervesystem.

Ut i fra forskning er ca. 15-20 % av befolkingen født høysensitive, og i Norge er vi mer enn 1 million høysensitive.

Å være høysensitiv er ikke en sykdom eller diagnose, men et medfødt karaktertrekk som å være høyre- eller venstrehendt.

Høysensitivitet er likt fordelt mellom kvinner og menn, og gjelder like mye voksne som barn. Høysensitive finnes overalt og er i barnehagen, på skolen, i arbeidslivet og på pleiehjemmet.

Det kan være kollegaer, venner, i familien eller kanskje det gjelder deg. Da kan det være fint å vite at høysensitive lever ut i fra sine verdier, skaper lett tillitt, er fleksible, kreative, pliktoppfyllende og gjør en god jobb.

NERVESYSTEMET TIL SENSITIVE FUNGERER SOM DET SKAL

Det er en styrke å ha sensitive trekk, men fordi vi lever i et samfunn fylt med stimuli, tidspress og forventninger blir det vanskeligere å holde balansen og finne roen.

Høysensitive har i utgangspunktet en økt risiko for ulike helseplager noe som forsterkes med stadig tidspress og stress.

Nervesystemet til sensitive fungerer som det skal, men det er mer sensibelt. Årsaken er at vi er født med et mer fintfølende nervesystem som er mer mottakelige for stimuli fra omgivelsene som f.eks. lyd, lukt, temperatur, til og med andres sinnstilstand.

ALLERGI OG MATINTOLERANSE

Ut i fra forskning viser det seg at høysensitive har mer allergi og matintoleranse enn den øvrige befolkningen. Høysensitive reagerer spesielt på sukker, kaffe og alkohol, og flere har intoleranse for enkelte matvarer, tilsetningsstopper og medisiner.

Mange høysensitive, som tar kontakt med meg, opplever at de ikke har blitt forstått eller fått den hjelpen de trenger når det gjelder dette.

Selv har jeg matintoleranse, og vet hvor viktig det er å spise riktig i forhold til min kropp og helse.

OVERSTIMULERING

Hjernen til høysensitive behandler informasjonen de sanser på et dypere nivå. Derfor skal det mindre til før de begynner å produsere stresshormon.

Dette påvirker til at de blir lettere overstimulert, og er mer utsatte for å bli utbrente.

Stress og overveldende situasjoner har stor innvirkning på hvordan man har det i dagliglivet. Dette gjelder følelsesmessig og sosialt både i arbeidslivet og hjemme.

En overbelastet hjerne har lite å gi, og vil fungerer dårlig på mange områder.

Det har vist seg at de høysensitive trekkene ikke er en fordel i en vanskelig situasjon. Ifølge forskning kan det sensitive nervesystem påvirkes lettere av smerte, motløshet og intense negative følelser.

Dersom du er bevisst på dette er det lettere å forstå hvorfor det skjer, og lære deg hva du selv kan gjøre i slike situasjoner.

HVA SKJER NÅ DU ER STRESSET OG OVERVELDET?

Høysensitive har utrolig mange ressurser, og dette er ressurser som er viktig for samfunnet i dag.

Men når høysensitive er stresset fungerer de dårligere, og et stort problem er at de har for mange tanker i hodet på en gang. Selv etter at beslutningen er tatt, fortsetter hjernen å behandle informasjon på et dypt nivå.

Sensitive har god selvreflekterende kapasitet, men dette kan bli til selvkritikk. Og selvkritikk kan forvandles til grubling, og grubling igjen tapper deg for energi.

Høysensitive opplever at følelsene svinger raskt fra å være engasjert og livlig til sliten, oppgitt og sårbar.

Om du er høysensitiv så er det viktig å bli bedre kjent med deg selv og din sensitivitet. Da vet du når du skal pauser og sette grenser. Det kan være korte eller lengre timeouts.

Bare stoppe opp og puste, meditere, gå en tur eller bare være alene en stund. Som sensitiv er det viktig at du setter grenser og tar dine pauser når du trenger det.

Høysensitive sanser mer og legger lettere merke til de små ting i hverdagen. Det kan være å glede seg over fuglesang, en solfylt vinterdag, nyte et godt måltid eller en hyggelig samtale med en venn.

Små ting for andre kan gi stor glede for høysensitive, og det gjør det hele mer fargerikt.

Er du høysensitiv så kan det hjelpe å bare stoppe opp og puste, meditere, gå en tur eller bare være alene en stund. Som sensitiv er det viktig at du setter grenser og tar dine pauser når du trenger det.

HØYSENSITIVE BLIR PÅVIRKET AV ANDRE

Opplever du å bli lett påvirket av det andre sier og gjør, og at det av og til kjennes ut som om du tar på deg andres følelser?

Høysensitive registrerer ofte andres sinnstilstand og stemninger sterkere enn andre mennesker.

De kan sanse andres følelser og stemmeleier, som om følelsene var deres egne. Høysensitive ser gjerne hvordan andre har det bak maskene sine, og blir lettere følelsesmessig involvert.

Denne egenskapen kan være utfordrende, men er også en styrke i møte med andre.

BLI KJENT MED DINE SENSITIVE SIDER

Hvis du ikke forstår deg selv og dine sterke ressurser er det lett å bli mer sårbar og sensitiv. Ved å lære om din egen høysensitivitet vil du få en bedre forståelse, og bli kjent med dine svake og sterke sensitive sider.

Dette vil hjelpe deg til å takle motgang på en bedre måte. Ved å utnytte dine sensitive ressurser vil du få et rikere og et bedre liv som høysensitiv.

Begynn med å akseptere deg selv slik du er med dine sensitive sider. Da vil du nok oppdage at du har mye å gi til deg selv og andre.

For mer info se: www.liank.no

OM FORFATTEREN

Lian er en av pionerne på tema høysensitivitet i Norge, og er sertifisert i Psychotherapy with HSPs program med dr. Elaine Aron og HSP for Mental Health Professionals, AADP, USA. Hun er ICF og DNCF Coach, Helescoach og Sensor, og er godkjent Coach for høysensitive av dr. Elaine Aron. Hun er med i ICHS – International Consultants of High Sensitivity, en internasjonal gruppe med fagfolk og kolleger av Dr. Elaine Aron, USA.

Les mer om Lian her.

KILDER

Studier:
https://hsperson.com/research/published-articles/
https://sensitivityresearch.com/research/sensitivity-publications/
https://promotion.wsei.eu/nb/

Bøker:
Sensitiv og Sterk! Kommer også som lydbok, Lian Kirksæther og Ihren Abrahamsson
Særlig sensitiv, la sårbarheten bli din styrke, Elaine N. Aron
Særlig sensitive barn, Elaine N. Aron
The brain of the Highly Sensitive Person, Esther Bergsma
Making work work for the Higly Sensitive Person, Barrie Jaeger

Nettsteder:
Effekten av å være overveldet:                 https://liank.no/effekten-av-a-vaere-overveldet-2/
Talentfulle arbeidstakere blir utbrente: https://www.ledernytt.no/talentfulle-arbeidstakere-blir-utbrente.6181814-112372.html
En overbelastet hjerne har lite å gi:        https://www.ledernytt.no/en-overbelastet-hjerne-har-lite-aa-gi.6248211-112372.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *