Hvor er de høysensitive psykologene?

Av Trude Sletteland

Trude Sletteland

Som mangeårig høysensitivveileder og -coach får jeg stadig spørsmål om psykologer med kompetanse på høysensitivitet. De etterlyser bedre forståelse for karaktertrekket hos behandlere og føler at de ikke får den hjelpen de mener de trenger. Det er mulig at de kan finne den andre steder enn i psykologitjenesten, men jeg skulle ønske at denne debatten blir tatt i større grad blant psykologer likevel. Det sies at at så mange som 50% av dem som oppsøker psykolog er høysensitive, og all erfaring og forskning viser at nettopp aksept for karaktertrekket er en god inngangsport til god behandling. Fortsett å lese «Hvor er de høysensitive psykologene?»

HØYSENSITIVE BLIR LETTERE OVERSTIMULERT

Forfatter: Lian Kirksæther

Tidligere publisert i Omhelse

Alle er sensitive. Det er bare det at noen er mer sensitive enn andre, og det betyr kun at du har et mer fintfølende nervesystem.

Ut i fra forskning er ca. 15-20 % av befolkingen født høysensitive, og i Norge er vi mer enn 1 million høysensitive.

Å være høysensitiv er ikke en sykdom eller diagnose, men et medfødt karaktertrekk som å være høyre- eller venstrehendt. Fortsett å lese «HØYSENSITIVE BLIR LETTERE OVERSTIMULERT»

Høysensitive ha større behov for alenetid

Denne artikkelen sto på trykk i Helse- og livsstilsmagasinet Medium nr 6: 2020 mittmedium.no/helse-og-terapi/hoysensitive-har-storre-behov-for-stillhet-og-alenetid/

Tekst: Andreas Aubert

Høysensitive legger merke til detaljer i sterkere grad enn andre. Derfor blir de raskere overstimulert og har ofte større behov for stillhet og alenetid. Ved å respektere disse behovene og gjøre tilpasninger i egen livsstil, kan sensitiviteten gå fra å være et opplevd problem til å bli en ressurs, hevder pedagog og rådgiver Trude Sletteland, som har skrevet to bøker om temaet.

Trude Sletteland er høysenstiv og har jobbet med veiledning av høysensitive i en årrekke. Selv bor hun i båt, og på den måten kan hun vise i praksis at det er mulig å leve på en annen måte. Foto: Bastian Sletteland Sigvaldsen


Fortsett å lese «Høysensitive ha større behov for alenetid»

Alternativ behandling bør fortsatt ha fritak for moms

Regjeringen har foreslått å fjerne momsfritaket for alternativ behandling. Det virker ikke særlig gjennomtenkt.

Skrevet av Trude Sletteland på vegne av Høysensitiv Norge

Alternative behandlere er alle som driver behandling utenfor det vi kaller skolemedisinen. Når de fjerner momsfritaket for alle, vil de gjøre alle alternative behandlere svært mye dårligere i stand til å utføre sitt virke, og de som trenger slik behandling vi i stor grad kunne miste sitt tilbud. Det er sannsynligvis det man ønsker å oppnå med et slikt stunt, og det kan være forståelig dersom vrangforestillingen om at alle alternative behandlere er kvakksalvere, svindlere og dødsangstprofittører ligger til grunn. Men akkurat den vrangforestillingen er vi nødt til å ta livet av før den fører til tap av uvurderlig hjelp for mange plager som skolemedisinen ennå ikke har funnet ut av eller behandler. Fortsett å lese «Alternativ behandling bør fortsatt ha fritak for moms»

Sensitive skolebarn

Forfatter: Lian Kirksæther

Tenk deg at i de fleste skoler i vårt langstrakte land er det ca. 25 elever i hver eneste klasse. Av de 25 elevene er det ca. 5 sensitive barn i hver klasse, og til sammen blir det ganske så mange sensitive barn. Men i hver klasse er det også 20 ikke-sensitive barn, og skolen er hovedsakelig tilrettelagt for dem.
Mange av de sensitive barna vil oppleve skoledagen som overstimulerende,
og at det stadig skjer mye rundt dem.

 Hvis disse høysensitive barna ikke blir møtt med forståelse blir det vanskeligere for dem å fungere i hverdagen.
 Dette kan blant annet føre til at man får et barn med lavere selvtillit, som sliter for å fungere i hverdagen.
 Sensitive barn har behov for å koble av for å lade batteriene sine.

La de forstå årsaken
Sensitive barn er helt vanlige barn, men dersom de blir stresset blir det vanskeligere for dem å lytte og å uttrykke seg.
 Når de er stresset kan man nesten si at de er litt ute av drift.
 Akkurat da er det vanskeligere for dem å fungere i det daglig enten de blir veldig slitne eller overaktive.
 Det bedres gjerne når man forstår at årsaken til en mengde problemer er sensitiviteten.
 Når barna selv får vite om det og forstår det bedre, så takler sosiale anledninger, stress og vanlige påkjenninger mye bedre.

Prøver å tilpasse seg
Høysensitivitet er ingen diagnose. Det er en grunnleggende dimensjon ved personligheten. Det er ingen svakhet eller mangel.
Allerede som barn lærer de høysensitive seg å tune inn på hva andre ønsker og forventer, og så prøver de å tilpasse seg best mulig. Dette kan påvirke til at det blir slitsom for dem å fungere i det daglige. Det trengs forståelsesfulle voksne for å hjelpe dem å finne den gode balansen mellom stimuli og ro,
aktivitet og hvile. Det er viktig at vi som foreldre, lærere eller andre støtter dem til å finne balansen mellom stimuli og ro.

Balanse mellom stimuli og ro
Sensitive barn er på alle steder i skalaen mellom innadvendt og utadvendt.
 De innadvendte har lett for å søke til roligere steder og kan bli mer usynlige.
 De utadvendte sensitive barna ønsker å være med på det som skjer så det kan være vanskelig for dem å finne roen. De trenger rett og slett å lade batteriene sine regelmessig selv om de ikke forstår det selv.

Trygghet og forståelse
Det har vist seg at høysensitive barn klarer seg bedre enn ikke- høysensitive barn når de har fått den støtten de trenger og en hverdag som passer for dem.
Dersom høysensitive barn får støtte og ikke blir overstimulert, blir de også mindre deprimerte, har mindre angst og tilpasser seg bedre det sosiale livet enn ikke-sensitive barn. Det er viktig vi gir dem trygghet og forståelse, og er flinkere til å lytte og se hva barnet sier og gjør. Når vi respekterer barnet og dens sensitivitet lærer de å respektere seg selv og sine sensitive sider.
Dette gjør at barnet blir mer harmonisk og lettere finner styrken i sin sensitivitet, og de får en bedre hverdag både på skolen og hjemme.

Utbrenthet blir diagnose – godt nytt for høysensitive?

Forfatter:  Trude Sletteland

Verdens helseorganisasjon har nå gitt utbrenthet en diagnosekode. Det burde være godt nytt for høysensitive, og som konsekvens burde helsepersonell og NAV burde fatte mye interesse for høysenstivitet.

Høysensitivitet kjennetegnes ved at man har et sterkere sensorisk apparat, som bearbeides ved kraftigere kognitiv prosessering, som igjen fører til kraftigere emosjonell reaktivitet. Den kraftigere reaktiviteten vil nødvendigvis lettere føre til utbrenthet enn hos mennesker som bruker lenger tid på å reagere på omgivelsene. En høysensitiv person som er i feil jobb, vil tidligere møte et metningspunkt enn andre i tilsvarende situasjon.

Høysensitivitet er ingen diagnose, og skal heller aldri bli det. Det er ingenting galt i å være høysensitiv. Men det er et faktum at høysensitive er mer utsatt for å bli utbrent hvis de er i feil jobb eller jobben gir for stor belastning. Det holder mange borte fra jobb, og fører sågar mange over i uførkategorien. Det er samfunnet ikke tjent med, og for mange høysensitive er det også en dårlig løsning. Ikke for alle, selvsagt. Men for de som får feil behandling, burde det være håp med denne nye diagnosen. Fortsett å lese «Utbrenthet blir diagnose – godt nytt for høysensitive?»

HVA ER EVNERIKDOM?

 

Jshetland.jpgeg har svært stor glede av å lese eller høre podcasten til en av de viktigste psykologene i USA i dag, Scott Barry Kaufmann. Selverklært høysensitiv (Han sa selv at jeg kunne sitere ham på det) ser han ting akkurat så dypt som jeg trenger, og reflekterer over akkurat de samme tingene som jeg. Akkurat nå har jeg lyttet meg gjennom denne podcasten, et intervju med evnerik-professoren Scott Peters.

Jeg er veldig opptatt av evnerikdom. Jeg blir så trist når jeg hører om mennesker hvis evner aldri blir oppdaget i et firkantet skolesystem og en like firkantet arbeidskultur. Når jeg hører intervjuer som dette, blir jeg ikke mindre trist, selv om det er godt å høre at jeg har meningsfeller med autoritet. Da blir jeg overbevist om at dette må spres! Det er viktig at vi diskuterer det mer, også her på berget! Fortsett å lese «HVA ER EVNERIKDOM?»

Effekten av å være overveldet

Forfatter: drs. Esther Bergsma og Lian Kirksæther

Overveldende situasjoner har stor innvirkning på hvordan man yter på jobb både når det gjelder følelsesmessig velvære og sosial samhandling. En overbelastet hjerne har lite å gi, og fungerer dårlig i arbeidslivet.

I 2018 ble det gjennomført en Internasjonal undersøkelsen som omhandlet høysensitive, arbeidslivet og stress. Den ble utført av nederlandske drs. E.N. Bergsma, www.hoogsensitief.nl. Lian Kirksæther, www.liank.no var ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, samt norsk oversettelse i av studiet og bloggpostene, som disse dataene er hentet fra.

Fortsett å lese «Effekten av å være overveldet»

Jeg kan bli så utrolig sint!

BarbroRist 

Har du kjent på tankespinn og tankekaos som setter deg helt ut av spill? Det har jeg mer enn en gang. Med mitt sansevare system så kunne det overstyre dagen med stressreaksjoner som var vanskelig å komme meg unna. Jeg visste rett og slett ikke hva jeg skulle gjøre, derfor endte det med at jeg ble syk.

Nå i disse urolige tider hvor politikerene deler i stort monn til de som har mye, – samtidig som de tar fra de som har lite, de sårbare i samfunnet vårt. Da blir jeg harnisk. Det er ikke OK at fattigdommen øker i landet vårt eller at flere barn og eldre vil slite unødvendig. Det er den veien utviklingen går, å hva gjør vi med det?

Fortsett å lese «Jeg kan bli så utrolig sint!»