SENSITIVE BARN I PEDAGOGISK ARBEID

sensitive-barn-i-pedagogisk-arbeidLise August og Martin August:
SENSITIVE BARN I PEDAGOGISK ARBEID
Fra sårbarhet til styrke

Kommuneforlaget 2016

Oversatt av Bjørn Faye-Schøll

ISBN: 978-82-446-2261-5

 

Lise August er psykolog og Martin August er psykoterapeut. De har siden 2002 drevet privat praksis og kursvirksomhet på feltet sensitivitet. Jeg reiste til København en augustdag i 2013, da min iver etter å lære mer om dette temaet var på sitt høyeste. Som en av 140 andre mødre, fedre og fagpersoner satt jeg lydhør og lyttet til deres erfaringer som veiledere for mange familier med barn som de gjenkjente som særlig sensitive, som de ofte kalles på dansk.

Jeg ble særlig berørt av måten jeg ble tatt i mot på ved registreringen. Det hersket en ro og en oppmerksomhet som ikke alltid er tilstede ved ankomst til kurs og foredrag. I pausene observerte jeg foreldrepar som gikk og småpratet, jeg vet ikke om hva, men de oppførte seg med en ro og et engasjement som jeg som mangeårig pedagog har lengtet etter å bidra til på foreldremøter og foreldresamtaler, eller for den saks skyld som mor på foreldremøter eller samtaler om mine barns utvikling i barnehage og skole.

I pausene, som det var flere av, fikk vi som kursdeltakere skrive spørsmål på lapper og legge i en boks. Etter pausen besvarte Lise August (som holdt foredraget) spørsmålene. En problemstilling var: Hvorfor har ikke pedagogene denne kunnskapen? Hvorfor er det så vanskelige å snakke med de ansatte i skolen eller barnehagen om barnet vårt?

Til dette svarte foredragsholderen: Pedagogene lærer ikke noe om dette i sin utdanning ennå, noe som er synd, med tanke på hva deres barn kan trenge.

I 2016 kom boka ”Sensitive barn i pedagogisk arbeid” ut på norsk. Jeg har nå lest den på nytt, og vil sterkt anbefale den. For fagpersoner som allerede har erfaring med og innsikt i fenomenet høysensitivitet er boka velegnet som en oppslagsbok. Den er godt strukturert med tydelige temaoverskrifter, godt dokumentert med aktuell og oppdatert forskning. Mange relevante praktiske eksempler fra barnehage, sfo, skole og hjemmesituasjoner gjør boka levende og lett å hente inspirasjon fra. Dersom boka er ditt første møte med høysensitivitet gir den en grundig innføring i temaet, forståelse for og med forslag til hvordan man kan utvikle gode oppvekstmiljø med ivaretakelse av det sensitive.

Anmeldt av Eva Steinkjer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *