Sensitive skolebarn

Av Lian Kirksæther

Tenk deg at i de fleste skoler i vårt langstrakte land er det ca. 25 elever i hver eneste klasse.
Av de 25 elevene er det ca. 5 sensitive barn i hver klasse, og til sammen blir det ganske så mange
sensitive barn.

Men i hver klasse er det også 20 ikke sensitive barn, og skolen er hovedsakelig tilrettelagt for dem. Mange av de sensitive barna vil oppleve skoledagen som overstimulerende, og at det stadig skjer mye rundt dem.

  •  Hvis disse høysensitive barna ikke blir møtt med forståelse blir det vanskeligere for dem å fungere i hverdagen.
  •  Dette kan blant annet føre til at man får et barn med lavere selvtillit, som sliter med å fungere i hverdagen.
  • Sensitive barn har behov for å koble av for å lade batteriene sine. La de forstå årsaken
  • Sensitive barn er helt vanlige barn, men dersom de blir stresset blir det  vanskeligere for dem å lytte og å uttrykke seg.
  • Når de er stresset kan man nesten si at de er litt ute av drift.
  • Akkurat da er det vanskeligere for dem å fungere i det daglig enten de blir veldig slitne eller overaktive.
  • Det bedres gjerne når man forstår at årsaken til en mengde problemer er sensitiviteten.
  • Når barna selv får vite om det og forstår det bedre, så takler sosiale anledninger, stress og vanlige påkjenninger mye bedre.

Prøver å tilpasse seg
Høysensitivitet er ingen diagnose. Det er en grunnleggende dimensjon ved personligheten. Det er ingen svakhet eller mangel.

Allerede som barn lærer de høysensitive seg å tune inn på hva andre ønsker og forventer, og så prøver de å tilpasse seg best mulig. Dette kan påvirke til at det blir slitsom for dem å fungere i det daglige. Det trengs forståelsesfulle voksne for å hjelpe dem å finne den gode balansen mellom stimuli og ro,
aktivitet og hvile. Det er viktig at vi som foreldre, lærere eller andre støtter dem til å finne balansen mellom stimuli og ro.

Balanse mellom stimuli og ro
Sensitive barn er på alle steder i skalaen mellom innadvendt og utadvendt.

  • De innadvendte har lett for å søke til roligere steder og kan bli mer usynlige.
  • De utadvendte sensitive barna ønsker å være med på det som skjer så det kan være vanskelig for dem å finne roen. De trenger rett og slett å lade batteriene sine regelmessig selv om de ikke forstår det selv.

Trygghet og forståelse
Det har vist seg at høysensitive barn klarer seg bedre enn ikke- høysensitive barn når de har fått den støtten de trenger og en hverdag som passer for dem.
Dersom høysensitive barn får støtte og ikke blir overstimulert, blir de også mindre deprimerte, har mindre angst og tilpasser seg bedre det sosiale livet enn ikke-sensitive barn.
Det er viktig vi gir dem trygghet og forståelse, og er flinkere til å lytte og se hva barnet sier og gjør.
Når vi respekterer barnet og dens sensitivitet lærer de å respektere seg selv og sine sensitive sider. Dette gjør at barnet blir mer harmonisk og lettere finner styrken i sin sensitivitet, og de får en bedre hverdag både på skolen og hjemme.

 

Om forfatteren:
Lian Kirksæther har bred erfaring i å jobbe med mennesker, og har spesialisert på temaet høysensitiv. Hun har skrevet mange artikler, gitt ut boken Sensitiv og Sterk – La det blir din styrke, og nettkurs med samme navn. Lian har vært med å arrangere konferanser med tema høysensitiv og arbeidsliv, og hun har gitt ut Coaching-CD på norsk og engelsk. For mer info: www.liank.no


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *