Blogg

Stadig flere blir overveldet

Samfunnet vårt består av en gruppe godt kvalifiserte medarbeidere og verdsatte kolleger, og det er de sensitive. Når de føler seg overveldet på jobb er det ikke typen eller mengden arbeid som er problemet, men helt andre årsaker.

I 2018 ble det gjennomført en Internasjonal undersøkelsen som omhandlet høysensitive, arbeidslivet og stress. Den ble utført av nederlandske drs. E.N. Bergsma, www.hoogsensitief.nl, og Lian Kirksæther, www.liank.no var ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, samt norsk oversettelse i av studiet og bloggpostene, som disse dataene er hentet fra.

Fortsett å lese «Stadig flere blir overveldet»

Ubalanse i arbeidslivet kan føre til utbrenthet

Forfatter: Lian Kirksæther i samarbeid med drs. Esther Bergsma

Det å trives med jobben betyr mye, og når de fleste av oss starter i ny jobb er vi full av entusiasme og pågangsmot. Hva er det som skjer fra det at jobben er lykken til at den blir en utfordring, og fører til utbrenthet for flere?

I 2018 ble det gjennomført en Internasjonal undersøkelsen som omhandlet høysensitive, arbeidslivet og stress. Den ble utført av nederlandske drs. E.N. Bergsma, www.hoogsensitief.nl, og Lian Kirksæther, www.liank.no var ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, samt norsk oversettelse av studiet og bloggpostene, som disse dataene er hentet fra.

Når de fleste av oss starter i en ny jobb er vi full av entusiasme. Et ønske om å bidra til noe, for å vise andre alt du vet, en lengsel etter å lære noe nytt. For sensitive er det akkurat det samme. Vi hopper inn og gir alt vi har, men vi har noe mer, noe ganske verdifullt for bedrifter og organisasjoner: En følsomhet overfor andres behov, og en evne til å legge merke til detaljer og likevel være bevisst de overordnede målene. Dessverre kan disse egenskapene bli en utfordring, og skape en ubalanse som fører til stress og utbrenthet. Fortsett å lese «Ubalanse i arbeidslivet kan føre til utbrenthet»

Talentfulle arbeidstakere blir utbrente

Lian Kirksæther

Forfatter: Lian Kirksæther i samarbeid med drs. Esther Bergsma

Velbalansert beslutningstaker, kreativ og empatisk; Dette er kvaliteter bedrifter og organisasjoner er ute etter hos sine medarbeidere. Rundt 20 % av befolkningen har disse egenskapene, men tidspress, støy og konflikter på jobb påvirker til stress og utbrenthet.

I 2018 ble det gjennomført en Internasjonal undersøkelsen som omhandlet høysensitive, arbeidslivet
og stress. Den ble utført av nederlandske drs. E.N. Bergsma, www.hoogsensitief.nl, og
Lian Kirksæther, www.liank.no var ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, samt norsk oversettelse av studiet og bloggpostene, som disse dataene er hentet fra. Fortsett å lese «Talentfulle arbeidstakere blir utbrente»

Vårt første nyhetsbrev

Kjære medlem av Høysensitiv Norge!

Takk for at du er med i vår spede begynnelse! Vi håper at vi sammen skal få til noe verdifullt. Her er et lite første nyhetsbrev som skal gi et innblikk i Høysensitiv Norges første semester.
Vi har per nå drøyt 50 medlemmer i alderen 26-62. Noen ønsker å treffe andre høysensitive, andre jobber med høysensitivitet og ønsker et fagmiljø å spille på lag med. Vi befinner oss på ulike kanter av landet, så vi kan med fordel vokse oss større! Det skal og vil vi. Fortsett å lese «Vårt første nyhetsbrev»

Høysensitiv Norge i media

Høysensitiv Norge har som ambisjon å være synlige i media på høysensitivspørsmål. Første kronikk ut var i Dagbladet den 30. oktober 2018.

Den omhandler kritikken rundt Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordengs bok:

Mediene liker å være kritiske til både kjendiser og det de anser som alternativt Fortsett å lese «Høysensitiv Norge i media»

Sensitive skolebarn

Av Lian Kirksæther

Tenk deg at i de fleste skoler i vårt langstrakte land er det ca. 25 elever i hver eneste klasse.
Av de 25 elevene er det ca. 5 sensitive barn i hver klasse, og til sammen blir det ganske så mange
sensitive barn.

Men i hver klasse er det også 20 ikke sensitive barn, og skolen er hovedsakelig tilrettelagt for dem. Mange av de sensitive barna vil oppleve skoledagen som overstimulerende, og at det stadig skjer mye rundt dem. Fortsett å lese «Sensitive skolebarn»

Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?

Av Eva Steinkjer

MIB er en organisasjon og et rekrutteringstiltak for å få flere menn inn i ulike roller i barnehagen. Begrunnelsen er likestilling, bedre arbeidsmiljø, samt at det er bra for barna, især guttene, med mannlige rollemodeller (Friis 2006). Men hvilke rollemodeller snakker vi om? For hvilke formål er likestilling og fokus på kjønn viktig? Statusrapporten ”Hvem skal trøste knøttet – hvem skal endre mønsteret?” (Udir 30/2014) stiller spørsmålet om det er større fokus på likestilling mellom kjønn med en høyere andel menn i barnehagen. Målet synes å være likeverd og likebehandling uavhengig av kjønn, med lik behandling av gutter og jenter i hverdagslivet. Den siste tida har debatten handlet om fargen rosa (Altaposten 24.01.2015). Med overskriften ”Frykter gutter i kjoler skal bli homo” er det mulig å flytte debatten fra ytre kjennetegn og væremåter til indre følelsesliv. Fortsett å lese «Kan menn i barnehagen (MIB) bidra til å berge planeten?»

Sterke sensitive ledere og rådgivere

Av Runar Heggen 

Ekstrovert og handlingsorientert er ofte etterspurte egenskaper blant ledere og det er meget sjeldent vi leser stillingsannonser hvor det er ønskelig med karaktertrekk som introverte og sensitiv. Det er synd idet historien viser at mange meget dyktige ledere har hatt nettopp denne unike kombinasjonen. Ledere med en indre ro og evne til både å se sine medarbeidere, empati og en sterk intuisjon samt kreativitet til å finne løsninger de fleste andre ikke ser.

På mange måter lever vi i en aggressiv verden. Det er kriger mellom land, handelskriger, selskaper som erobrer verden, store forskjeller mellom rik og fattig, dominante ledere og sterke hierarkier basert på stram kontroll. I Norden har vi et mer likestilt og tillitsbasert samfunn, men likevel kan vi merke mye av de samme holdninger og forventninger til ledere som «krigere, jegere og handlingsorienterte erobrere». Det motsatte av tillit er i mange tilfeller sterk kontroll som passer godt for den autoritære leder. Det triste er at vi raskt får et skjevt samfunn hvor alle rundt «herskeren» blir underdanige og usikre. Fortsett å lese «Sterke sensitive ledere og rådgivere»

Er du helt sensitiv eller?

Av Sissel Stoltenberg

Hun har en sensitiv begavelse, hun er høysensitiv og fanger opp veldig mye. Alle stemninger og inntrykk –  hun grubler mye over mye som blir sagt og gjort. Hun kan kanskje virke litt fraværende og tankefull, eller motsatt, så engasjert fordi hun tar det inn med hud og hår og klarer ikke å lukke det ute.

Dagen derpå80x60

I en hektisk hverdag med mange hendelser og inntrykk, kan den som er høysensitiv (HSP) oppleve noe som utfordrende. Sensitivitet er et normalt medfødt karaktertrekk. Din ressurs som høysensitiv er en gave, men det krever at du forstår deg selv og kan bruke følsomheten på en positiv og nyttig måte. Du behandler informasjon på et dypere nivå som kan utfordre stresshormonet, derfor er det viktig å koble av og roe ned.

REFLEKSJON: Hvordan kan du bruke din sensitivitet på en positiv og nyttig måte? Fortsett å lese «Er du helt sensitiv eller?»